Không phải mọi doanh nghiệp bị ảnh hưởng đều được dừng đóng BHXH

27/03/2020, 15:46

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được đưa ra, đáng chú ý là việc dừng đóng BHXH. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được hỗ trợ tạm dừng đóng BHXH.

Không phải doanh nghiệp nào cũng được hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Chỉ những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định mới được hỗ trợ tạm dừng đóng BHXH

Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tháo gõ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong đó đã giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp.

Ngay sau đó BHXH Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 , không phải doanh nghiệp nào bị tác động của dịch bệnh cũng được tạm dừng đóng. Mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các ngành nghề, dịch vụ như vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, hoặc bị thiệt hại tài sản mới được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, các khoản quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không được tạm dừng đóng. Tiêu chuẩn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất doanh nghiệp phải có số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời phải nghỉ việc từ 50% trở lên có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh, hoặc doanh nghiệp phải bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tính đến hết tháng 6/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT  và BHTN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như vậy, hiểu đúng việc tạm dừng đóng BHXH chỉ là cách nói ngắn gọn cho việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, chứ không phải toàn bộ các quỹ bảo hiểm xã hội. Chỉ những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định mới được áp dụng chính sách hỗ trợ này.

Hương Ly

Từ khóa: COVID-19 BHXH
Bình luận