Khối ngành nào có tỉ lệ chọi cao nhất đợt xét tuyển Đại học năm 2019?

20/05/2019, 02:46

Khối ngành nào có tỉ lệ chọi cao nhất đợt xét tuyển Đại học năm 2019? - Bộ GD&ĐT thông tin, năm nay, khối ngành III (kinh doanh, quản lý và pháp luật) là nhóm ngành có số lượt nguyện vọng (NV) xét tuyển cao nhất, 822.956 NV, trong khi chỉ tiêu là 126.473.

Ảnh minh họa

Theo đó, dựa vào tổng chỉ tiêu, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành năm 2019, thống kê được tỉ lệ chọi của các ngành.

Sau thống kê, khối ngành có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/7, đó là khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng), chỉ tiêu đạt ra là 104.769 nhưng có đến 739.587 nguyện vọng.

Tỉ lệ chọi khối ngành xét tuyển Đại học 2019 cụ thể như sau:

Liên quan tới nội dung đã nêu,chuyên viên Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) giải thích: Do trong khối ngành VII có các ngành nhóm an ninh, quốc phòng, tuy chỉ tiêu ít nhưng số nguyện vọng đăng ký rất cao nên kéo tỷ lệ "chọi" chung của khối ngành cao lên.

Ngoài ra, khối ngành sức khỏe (khối VI) tuy tổng số nguyện vọng đăng ký không nhiều (199.573 NV) nhưng do chỉ tiêu ít (34.352) nên tỷ lệ nguyện vọng trên chỉ tiêu cũng rất cao: 5,8/1./.

Tuệ Lâm

Bình luận