Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 43 tỷ đồng trái phiếu chính phủ 

14/05/2020, 11:37

Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 43.536 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 14/5 vừa qua đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại bốn kỳ hạn. 

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 15 năm cùng có khối lượng 2.000 tỷ đồng, số còn lại chia đều cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm. 

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 43 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kể từ đầu năm đến nay

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.395 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,75-2,93%/năm.

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 2,75%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 395 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 5 và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Anh Tuấn
 

Bình luận