Khi ý Đảng, lòng dân hòa quyện...

27/01/2021, 09:45

Khi ý Đảng, lòng dân hòa quyện... là khi khát vọng đã chạm đích, khi niềm tin trở thành động lực để đất nước cất cánh. Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, trong bước ngoặt phát triển của tiến trình lịch sử, những ước mong cho lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân luôn được đặt ra thôi thúc, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Những ngày này, Đại hội XIII diễn ra trong niềm hân hoan và phấn khởi của nhân dân

1. Bước ngoặt lịch sử năm 1930 đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên hai thế kỉ nối dài những chiến công. Ở thế kỷ XXI, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo con đường đưa đất nước hội nhập đúng định hướng. Dấu ấn của Đảng, vai trò của Đảng hiện diện trong mọi hoạt động của đời sống chính trị, xã hội.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, gần thế kỷ có Đảng, Bác soi đường, dẫn lối sự đổi thay của đất nước, quê hương đã quá rõ ràng. Nó là lời khẳng định vững chắc nhất về vị trí, vai trò của Đảng. Hơn chín mươi năm qua, niềm tin theo Đảng được dựng xây, thử thách trong lửa cách mạng, trong công cuộc dựng xây đất nước.

Bằng chứng, ở tuổi 90, Đảng ta một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, nhất quán, khẳng định một “Đảng vì dân, vì nước”. Năm 2020, trong những bàng hoàng, chao đảo dồn dập vì dịch bệnh và thiên tai; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia hiếm hoi hoàn thành mục tiêu kép, đạt tăng trưởng dương 3%, tất nhiên không như kế hoạch - nhưng đã mang lại niềm tin vô cùng lớn lao, đã làm thay đổi cái nhìn về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường, mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua mọi thách thức; một đất nước sẵn sàng “chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”;...

Lý giải vì sao sức mạnh lòng tin của người dân cả nước chưa bao giờ cao như hiện nay, là chính bởi Đảng đi đúng dòng chảy thời đại, đi trúng ý nguyện của nhân dân, dứt khoát nói là làm, là hành động quyết liệt.

Trong một phát biểu, người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta cũng đã nhấn mạnh: Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc, “là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới...

Đất nước hùng cường, nhân dân ấm no phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối sáng suốt của Đảng. Nhân dân đặt niềm tin theo Đảng, coi Đảng là “lẽ sống, niềm tin” và sự tin tưởng ấy đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ rõ, nếu làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.

Ơn Đảng, ơn Bác Hồ

2. Đảng - mùa Xuân - dân tộc, hơn 90 năm qua, ba chủ thể ấy luôn song hành cùng nhau để làm nên một Việt Nam đại thắng; một Việt Nam hòa bình; một Việt Nam đổi mới, hội nhập. Chất xúc tác, mạch nguồn thắng lợi đều nằm ở hai chữ “vì dân”, đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên đầu.

Mùa Xuân thứ 91, khát vọng dân giàu, nước mạnh lại càng trở nên mãnh liệt. Đảng ta đang ở vào những giờ khắc quan trọng nhất, những giờ khắc quyết định định hướng tương lai dân tộc. Đại hội XIII là một dấu mốc quan trọng, không chỉ để đất nước nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021- 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn. Đại hội còn là dấu ấn để chúng ta nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại sự “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, “vì dân”.

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Hai từ “Đảng ta” có sức nặng hơn ngàn vạn đội quân bách chiến bách thắng. Bởi “Đảng ta” luôn đặt bên cạnh chữ “công bộc của dân”. Trải qua bao phen thăng trầm, vì biết “khoan thủ sức dân”, “lấy dân làm gốc”, nhân dân vẫn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Dân giàu thì nước mạnh; ngược lại, dân còn nghèo thì đất nước còn lắm tai ương, hiểm nguy rình rập. Hôm nay, chúng ta đang có được bức tranh kinh tế - xã hội ngày càng sáng láng cũng là bao trăn trở, lo toan, làm sao để bứt bỏ được những thủ tục, cách làm, cách nghĩ không còn hợp với dòng chảy thời đại; làm sao để những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không còn chỗ để chen chân. Đặt lên trên hết mục tiêu vì lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng của Đảng.

Để bắt đầu từ đâu? Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Soi vào lịch sử, những bài học “xa dân” vẫn còn nguyên giá trị. Thấm nhuần tư tưởng của Người, để công cuộc hiện thực hóa tầm nhìn 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và có thu nhập cao, một trong những yếu tố sống còn dứt khoát phải xây dựng được cơ chế kìm hãm “tham nhũng chính trị”. Tinh thần của Đảng là tinh thần của mùa Xuân dân tộc; là sự vô tư trong sáng; làm cho dân giàu, nước mạnh.

Áp phích chào mừng chào mừng Đại hội XIII trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Áp phích chào mừng chào mừng Đại hội XIII trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Reuters.

3. Tất cả cùng đến đích thịnh vượng, tự do và hạnh phúc. Trách nhiệm lịch sử, trách nhiệm thời đại đặt lên vai những cán bộ “rường cột” của Đảng và Nhà nước, những “Bao Công của thời đại ngày nay”...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Một Đảng, một dân tộc và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, được mọi người yêu mến, kính phục, không có nghĩa là hôm nay vẫn được mọi người tôn trọng, nếu như lòng dạ không trong sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Những năm gần đây, tham nhũng trở thành một vấn đề nhức nhối. Chống tham nhũng, lấy lại niềm tin của nhân dân không phải là chuyện xử lý một hai vụ việc, một vài sai phạm gắn với những cá nhân cụ thể. Khi niềm tin dậy sóng, khi những việc làm, hành động cụ thể thu phục được lòng người, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng có thể làm nên những điều diệu kỳ.

Lịch sử và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. “Ý Đảng - lòng Dân” hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Lòng dân chính là điểm tựa vững vàng để Đảng hoạch định đường lối; là cơ sở để Quốc hội thông qua những điều luật sát thực để đất nước đi vào kỷ cương; là động lực thúc đẩy Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền 63 tỉnh, thành phải bứt bỏ nhanh những thủ tục hành chính bao năm trì trệ, kéo lùi sự phát triển để kiến tạo những chính sách, quy định phù hợp.

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Chúng ta đã đi qua năm 2020 với đủ đầy thách thức để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi. Và khi Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ XIII của mình, 20 năm nữa của thiên niên kỷ mới lại đã trôi qua. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Chính vì vậy, phải đổi mới để phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Và đây chính là công cuộc đổi mới tới đây của đất nước. Mùa Xuân nghĩ về Đảng là nghĩ về những gì ấm áp tươi vui, đặt bao hy vọng tốt đẹp vào mùa Xuân.

Trách nhiệm lịch sử của Đảng được đặt trong thời cơ, thế nước, vận nước đang lên. Siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ vững niềm tin, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, bản lĩnh tiến về phía trước./.

Định Nam

Bình luận