Quảng Ninh:

Khi quyết tâm của Đảng hòa cùng niềm tin của Nhân dân

26/09/2020, 23:25

Khi quyết tâm của Đảng hòa cùng niềm tin của Nhân dân - Ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Hồng

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khái quát: Quảng Ninh có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn; là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và cả nước, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trở thành một thực tiễn sinh động trong thời kỳ đổi mới. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng mạnh; có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thu nội địa luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Tỉnh đã kiên trì, chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ. Đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Với tỷ lệ đô thị hóa cao, nguồn nhân lực có chất lượng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, Quảng Ninh có tiền đề căn bản và động lực quan trọng để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trình bày tại Đại hội đã tổng kết quyết tâm của Đảng bộ Quảng Ninh xây dựng tỉnh trở thành địa phương kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại. Quảng Ninh đã vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Quảng Ninh nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và đối với cả nước, với vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc; với tiền đề và nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây và nhiệm kỳ qua. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hữu Hồng

Đại hội đã bầu ra 53 ủy viên vào BCH Đảng bộ khóa XV. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa mới, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hữu Hồng – Đức Tâm

Bình luận