Khi mệnh đề “địa linh nhân kiệt” bị lạm dụng

15/08/2017, 10:19

Khi mệnh đề “địa linh nhân kiệt” bị lạm dụng - Những năm gần đây, cụm từ “địa linh nhân kiệt” xuất hiện tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra không ít hiểu lầm không đáng có. Không những tỉnh, huyện, mà cả phường, xã cũng xưng danh “địa linh nhân kiệt” tất nếu được nhà báo ưu ái.

Vùng quê nào cũng nhiều người tài, có những đóng góp nhất định, có thể là rất lớn cho sự phát triển trường tồn của dân tộc ta, Tổ quốc ta

Nhưng, mệnh đề “địa linh nhân kiệt” là chỉ một số địa phương có truyền thống suốt chiều dài lịch sử, sản sinh ra rất nhiều danh nhân văn hóa, chính trị, xã hội... Theo chúng tôi, “địa linh nhân kiệt” ở nước ta chỉ có một số nơi nhất định như: Phú Thọ, Kinh Bắc, Tràng An (Ninh Bình), Nam Định, Thăng Long - Thủ đô của nước ta từ hơn nghìn năm nay và một số ít địa danh khác.

Có người sẽ hỏi, thế còn Bình Định, nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi nghĩa. Ban đầu, họ chỉ là một nhóm vũ trang bị triều đình phong kiến coi là thảo khấu. Nguyễn Hữu Chỉnh là một nhân sĩ Bắc Hà chạy vào, tham mưu cho họ đánh chiếm thành Phú Xuân thành công, trở thành một thế lực phong kiến ở miền Trung. Chỉ có Nguyễn Huệ trở thành một trong những bậc Quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử nước ta. Tiếc thay, ông qua đời quá sớm. Bình Định chỉ có thể tôn vinh là một vùng đất giàu truyền thống võ học.

Nam bộ là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, kinh tế rất phát triển, là nơi hòa hợp của nhiều nền văn hóa. Đế chế và nền văn hóa ốc eo vĩ đại đã biến mất một cách bí hiểm, chỉ mới được biết đến mấy chục năm nay nhờ những di chỉ khảo cổ.

Vùng quê nào trên đất nước ta cũng đều có quyền tự hào chính đáng về truyền thống của mình. Nhưng nơi đâu cũng là “địa linh nhân kiệt” thì bốn chữ này sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của mình. Các nhà báo nên hết sức thận trọng khi dùng đến mệnh đề thiêng liêng ấy.

Trần Hoàng

Bình luận