Công ty Yến sào Khánh Hòa:

Khen thưởng 33 tập thể, 163 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

10/06/2020, 19:57

Khen thưởng 33 tập thể, 163 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 - Phong trào thi đua là một thế mạnh bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Yến sào Khánh Hòa, giai đoạn từ 2016- 2020 đã có 33 tập thể và 163 cá nhân được khen thưởng. Đây là con số ấn tượng, ghị nhận sự đóng góp của đội ngũ người lao động đối với sự phát triển kinh tế tỉnh nhà nói chung và khẳng định thương hiệu Yến Sào Khánh Hòa nói riêng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân và Phó Chủ tịch tỉnh Lê Hữu Hoàng trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị xuất sắc

Ngày 9/6, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 – 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn mới 2021-2025.

Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã báo cáo, đánh giá kết quả 5 năm qua, cho thấy các nội dung thi đua của Công ty luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện 33 tập thể, 163 cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn trong tổng số 60 tập thể và 5.439 lao động của Công ty.

Nhiều phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, phát triển bền vững ngành nghề yến sào, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới được cán bộ, công nhân viên Công ty hưởng ứng tích cực; phát huy được sức sáng tạo, sự tận tụy, gương mẫu, trở thành động lực to lớn góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

Các tập thể và cá nhân nói trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, là những tấm gương sáng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân đã biểu dương những thành quả đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo một số nội dung như: phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, tiếp tục có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính bền vững; phát triển nhiều hang yến, đảo yến mới.

Đặc biệt, phải luôn nêu cao là con chim đầu đàn của kinh tế địa phương, khẳng định thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên trường quốc tế./.

Thanh Bình

Bình luận