Khẩn trương cổ phần hóa Tổng Cty Truyền hình cáp Việt Nam

24/05/2017, 15:07

Khẩn trương cổ phần hóa Tổng Cty Truyền hình cáp Việt Nam - Chính phủ vừa yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam theo quy định, khi bán cổ phần lần đầu, tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ thực hiện theo nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 56/TTg-ĐMDN ngày 7/1/2016 (Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ).

Phó Thủ tướng yêu cầu đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

PV

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet