Khẩn trương ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

02/08/2017, 11:01

Khẩn trương ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Các Bộ khẩn trương ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ ban hành, có văn bản thông báo tới các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

PV

Bình luận