Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XIVBình luận