Kế hoạch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019

12/02/2019, 03:27

Kế hoạch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019 - Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 15-17/3 tại Bảo tàng Hà Nội. Người Làm Báo trân trọng gửi đến độc giả Kế hoạch tổ chức Hội Báo năm nay.

Bình luận