Thành tựu xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học qua 71 năm

05/09/2016, 16:49

71 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về giảm nhanh tỷ lệ mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Nguồn: TTXVN

Bình luận