Buôn bán người: Những câu chuyện không tưởng

Buôn bán người: Những câu chuyện không tưởng

Đã có rất nhiều vụ án mua bán người bị đưa ra ánh sáng và những lỗi lầm phải trả giá bằng hình phạt thích đáng. Đặc biệt, khi lừa bán chính người thân của mình thì ngoài việc phải nhận án phạt, “kẻ...

Thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người

Thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người

22:26 - 21/04/2018

Thời gian gần đây tình hình tội phạm mua bán người diễn biến rất phức tạp, trong đó các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn khiến cho việc phát hiện, ngăn...