IFAD đối tác quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam

22/05/2019, 12:02

IFAD đối tác quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam - Sau 25 năm đồng hành cùng Việt Nam, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã hỗ trợ triển khai 15 dự án phát triển nông thôn lớn tại Việt Nam với tổng ngân sách là 565,4 triệu USD, trong đó IFAD đầu tư 377,5 triệu USD. Các dự án này đã trực tiếp mang lại kết quả cho hơn 748.470 hộ gia đình nông thôn được thụ hưởng tại 11 tỉnh trong cả nước.

Lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Việt Nam.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác giữa Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Việt Nam.

Với chiến lược tập trung vào khu vực nông thôn, các chương trình của IFAD hướng tới mục tiêu đổi mới, phát triển bền vững, vì người nghèo, nâng cao khả năng của các hộ dân nghèo và giúp họ thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành điển hình về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và là trung tâm sản xuất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, với tỷ lệ dân cư cao sống ở nông thôn và với một khu vực nông nghiệp sôi động, những hộ kinh tế nhỏ lẻ có thể có những đóng góp đáng kể cho tăng trưởng bền vững, cung cấp nhiều việc làm nông thôn cũng  như nguyên liệu thô cho kinh doanh nông nghiệp. IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong những năm tới để hỗ trợ cho nỗ lực giảm nghèo ở mọi khía cạnh và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, đặc biệt là mục tiêu số 1: Không còn sự đói nghèo.

Phát biểu tại  buổi lễ kỹ niệm, ông Thomas Rath, Giám đốc IFAD Việt Nam chia sẻ “Chương trình của chúng tôi tại Việt Nam không chỉ cung cấp tài chính, phát triển nông thôn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chúng tôi còn rất quan tâm đến yếu tố con người. IFAD là một tổ chức lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi đầu tư vào người dân nông thôn và tập trung vào các hoạt động có tác động mạnh mẽ nhất đến nghèo đói ở khu vực nông thôn. Tôi xin ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực của hàng trăm các tổ chức đối tác, hàng ngàn tác nhân thay đổi và những nhà nông điển hình, họ chính là những người đã đồng hành cùng chúng tôi, những người đã chiến thắng và là một phần của sự thay đổi quan trọng trong lịch sử”.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Mặc dù có sự tiến bộ ấn tượng trong việc chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam trong một khoảng thời gian  ngắn, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Những cư dân nông thôn với khoảng một phần ba dân số, tương đương 30 triệu người, vẫn là những nhóm dễ bị tổn thương hơn khi khoảng cách phát triển gia tăng giữa nông thôn và thành thị. Những người nghèo và cực nghèo thường nằm trong các nhóm dân tộc thiểu số,  sinh sống ở các vùng cao.

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam nhấn mạnh: “Đất nước và người dân Việt Nam rất coi trọng và trân trọng sự hợp tác tốt đẹp với IFAD. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đóng góp, cộng tác cùng với IFAD trong những nỗ lực chung để xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại Việt Nam. Dựa trên những thành công ban đầu của chúng ta, điều tối quan trọng đối với Việt Nam là đẩy mạnh và nhân rộng các biện pháp can thiệp, những mô hình điển hình đãchứng  minh tính hiệu quả và có tác động mạnh mẽ ở 11 tỉnh địa bàn dự án. Điều quan trọng không kém là khuyến khích thêm nhiều nữ giới tham gia vào quá trình phát triển và đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau”.

IFAD là một tổ chức tài chính quốc tế và là cơ quan chuyên môn về nông nghiệp của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Rome. IFAD đầu tư vào người dân nông thôn, trao quyền cho họ để giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường khả năng thích ứng của họ đối với biến đổi khí hậu.

PV

Bình luận