Huyện Chương Mỹ với mục tiêu đào tạo nghề cho 2135 lao động nông thôn năm 2020

21/04/2020, 10:35

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về triển khai phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện. Mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và của Thành phố Hà Nội về phát triển ngành nghề nông thôn, tạo điều kiện cho các làng nghề, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Huyện Chương Mỹ đưa công nghệ tiến vào lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Cùng với xây dựng cơ chế chính sách, năm 2020, huyện Chương Mỹ tập trung triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; các dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; chương trình nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 của Thành phố. Quản lý công nghệ sản xuất, giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn…

Về công tác đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển thị trường, Huyện đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm của các làng nghề nhằm quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Xây dựng trang thông tin điện tử sử dụng mã QR giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; hỗ trợ, tư vấn các cơ sở ngành nghề nông thôn thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa bảo hộ sở hữu thương hiệu.

Huyện Chương Mỹ cũng phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội khảo sát xây dựng các tua du lịch làng nghề phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch cũng như điều kiện về cơ sở hạ tầng của các làng nghề. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện chương trình, đề án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện; Hỗ trợ các địa phương giới thiệu, quảng bá cho du khách và các doanh nghiệp du lịch về sản phẩm làng nghề; Xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề.....

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Để hoàn thành các nội dung trên, huyện Chương Mỹ đã yêu cầu các cấp, các ngành trực thuộc hướng dẫn 3 thủ tục hành chính gồm: Công nhận làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống; Tập huấn nâng cao năng lực làng nghề cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và người lao động của làng nghề; Phấn đấu đào tạo nghề cho 2.135 lao động nông thôn, trong đó có 1.260 lao động được đào tạo theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và 875 lao động được đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp theo Chương trình khuyến công của huyện...

Kim Thoa

Bình luận