Hướng tới Đại Hội XI Hội Nhà báo Việt Nam:

Đổi mới, nâng cao vai trò các cấp Hội

05/03/2020, 09:32

Đổi mới, nâng cao vai trò các cấp Hội - Trước thềm Đại hội XI, Hội Nhà báo (HNB) các cấp đang khẩn trương triển khai các công việc đến từng chi hội, hội viên một cách tích cực, sôi nổi... Tạp chí Người Làm Báo ghi lại công tác chuẩn bị từ các cấp Hội địa phương hướng tới Đại hội XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015. Ảnh: TL

NHÀ BÁO TRẦN DUY NGOÃN, CHỦ TỊCH HNB NGHỆ AN

Năm 2019, HNB Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: Đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động Hội báo Xuân; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giám sát và phản biện báo chí, bám sát các nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước năm 2019...

Để chuẩn bị cho Đại hội XI của HNB Việt Nam, HNB Nghệ An tiếp tục nỗ lực hết sức mình khắc phục những khó khăn thách thức hiện nay. Chủ động đề ra chương trình kế hoạch thiết thực, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia. Gắn chặt chương trình hoạt động của Hội với cơ quan báo chí và tổ chức Hội trong quy hoạch phát triển cơ quan báo chí.

Năm 2020, là năm Đại hội HNB Nghệ An lần thứ VIII, hướng tới Đại hội HNB Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Hoạt động HNB tỉnh bám sát chương trình kinh tế, xã hội và các sự kiện diễn ra trên địa bàn của tỉnh; Chương trình công tác do Trung ương HNB Việt Nam đề ra; Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội hướng trọng tâm thu hút đông đảo hội viên tham gia; Xây dựng kế hoạch Đại hội kiện toàn các chi hội, sau khi thực hiện quy hoạch và phát triển báo chí Nghệ An và tổ chức tốt Đại hội HNB Nghệ An lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

NHÀ BÁO NGUYỄN BẢO LÂM, CHỦ TỊCH HNB THÁI NGUYÊN

Thực hiện hướng dẫn số 177/HD - HNBVN ngày 15/7/2019 của HNB Việt Nam về việc tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu HNB Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 6/12, HNB Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 với mục tiêu: Đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp năng lực chuyên môn của đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nhiệm kỳ qua, HNB Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội; Làm tốt công tác bồi dưỡng đạo đức và nghiệp vụ cho hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, HNB Thái Nguyên sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí, Ban Thư ký các Liên chi hội, chi hội tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Giải báo chí cấp tỉnh; Làm tốt công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao... Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chỉ thị 919/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, hội viên.

NHÀ BÁO NGUYỄN THANH DŨNG, CHỦ TỊCH HNB CÀ MAU

Nhiệm kỳ qua, HNB Cà Mau đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác báo chí và hoạt động của HNB Việt Nam. Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra: Củng cố, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng công tác hội và giải báo chí; Thực hiện chương trình đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao với tham quan thực tế; Không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

Năm 2020 - một năm với nhiều công việc quan trọng hướng tới Đại hội HNB Việt Nam lần thứ XI, HNB Cà Mau xác định tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết động viên các hội viên, nhà báo, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên.

Hiện tại, HNB Cà Mau đang gấp rút chuẩn bị các công việc quan trọng cho Đại hội HNB Cà Mau lần thứ VIII cũng như tiến tới Đại hội HNB Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các công việc đang được triển khai tích cực và tương đối hoàn thiện. Hội đã xây dựng tờ trình, kế hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt về thời gian, nhân sự Đại hội và những vấn đề liên quan. Dự kiến Đại hội HNB Cà Mau lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức vào tháng 6/2020 nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam kết hợp với trao giải thưởng Giải Báo chí Nguyễn Mai. Có thể nói, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội HNB Cà Mau đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng. Nhiều công việc quan trọng đã được hoàn thiện.

 

Quang cảnh Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015. Ảnh: TL

NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN PHƯỚC CƯỜNG, CHỦ TỊCH HNB TIỀN GIANG

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn đối với giới báo chí và hoạt động Hội trong cả nước. Do đó, ngay từ cuối năm 2019, Hội Nhà báo Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua năm 2020 trong toàn tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như các chương trình công tác của Trung ương Hội năm 2020, gồm các công tác trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XII...; Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X HNB Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần VII HNB Tiền Giang, thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo...;

Phối hợp cùng với các ngành có liên quan và HNB các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bắc sông Hậu tổ chức hội thảo, tọa đàm rút kinh nghiệm về các vấn đề bức xúc trong hoạt động báo chí, góp phần nâng cao chất lượng thông tin của báo, đài ở địa phương; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên để tạo ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao...

Tiến tới Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng của Tiền Giang, Hội Nhà báo Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội lần VIII Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang; Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; Lập phương án nhân sự BCH mới, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh về cán bộ chủ chốt của Hội, thời gian tổ chức Đại hội; Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài địa phương phục vụ Đại hội Hội Nhà báo các cấp tiến tới Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; Tuyên truyền đậm nét cho Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Tiền Giang (1/9/1990 - 1/9/2020)...

NHÀ BÁO TRỊNH VĂN ÁNH, CHỦ TỊCH HNB BẮC GIANG

Năm 2020 là năm đầu tiên HNB Bắc Giang thực hiện nghị quyết Đại hội HNB tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó chúng tôi tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam trong thời kỳ mới”; bám sát Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ chức Hội với các cơ quan báo chí nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Hội và hội viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Trước mắt, HNB Bắc Giang tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc; Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động của Hội nhằm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ gắn hoạt động của Hội, các cơ quan báo chí với các hoạt động của địa phương cơ sở. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục bồi dưỡng và kiến thức pháp luật cho hội viên; tăng cường công tác quản lý hội viên nhằm bảo đảm việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chuẩn đạo đức người làm báo Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương tổ chức tốt Hội báo Xuân hằng năm, các giải báo chí chuyên ngành góp phần nâng cao vị thế, vai trò của HNB ở địa phương.

Chào mừng Đại hội lần thứ XI HNB Việt Nam, ngay từ cuối năm 2019, HNB Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại Hội X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phát động thi đua tới các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc như: Tổ chức nghiên cứu góp ý vào báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ; Chuẩn bị lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2020 và 70 năm ngày thành lập HNB Việt Nam 21/4/2020; Tập trung vào sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác phẩm báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức tốt Hội báo Xuân Canh Tý tiến tới tích cực tham gia Hội báo Toàn quốc năm 2020...

Tháng 12/2019, HNB tỉnh Bắc Giang là đơn vị đăng cai tổ chức tổng kết cụm thi đua HNB các tỉnh miền núi phía Bắc, Hội Nghị đã giới thiệu 02 đồng chí tham gia ủy viên Ban Chấp hành HNB Việt Nam khóa XI

Kim Dung - Bá Nam

Bình luận