Hướng dẫn tham dự một số giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc 2019

12/02/2019, 10:10

Hướng dẫn tham dự một số giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc 2019 - Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 vừa có công văn v/v tham dự một số giải thưởng tại Hội Báo năm nay. Người Làm Báo trân trọng giới thiệu đến độc giả.

Bình luận