Hợp tác công-tư (PPP) phát triển logistics

26/06/2017, 15:40

Hợp tác công-tư (PPP) phát triển logistics - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, phát triển logistics và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia vào ngày 26/6 tại Trụ sở Chính phủ.

Việt Nam cần xây dựng 4 trụ cột nhằm tạo thuận lợi thương mại, phát triển logistics và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh: VGP

Theo các chuyên gia của WB, Việt Nam cần xây dựng 4 trụ cột trong thực hiện 3 lĩnh vực trên, gồm khung pháp lý về tạo thuận lợi thương mại; nâng cao hiệu quả cơ sở hạ tầng thương mại và chất lượng kết nối; xây dựng ngành dịch vụ logistics có tính cạnh tranh và tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác với khu vực tư nhân.

Phân tích thực trạng ở từng trụ cột, chuyên gia của WB cho biết, thời gian tuân thủ thủ tục trước khi thông quan chiếm tới 76% tổng thời gian nhập khẩu hàng hóa, trong đó thời gian xếp dỡ hàng hóa chiếm tới 1/3. Thêm vào đó, 72% biện pháp thủ tục hành chính nằm ở 3 bộ là: Công Thương, NN&PTNT, Y tế, nên nỗ lực của các bộ này sẽ là đáng kể trong cải thiện năng lực quốc gia.

Theo đó, Chính phủ và các cơ quan nên rà soát lại tổng thể các thủ tục với tất cả các quy định bảo đảm an toàn môi trường, vệ sinh lao động… với tinh thần khách quan, dựa trên tính toán chi phí phải thấp hơn lợi ích của các biện pháp mang lại. Đồng thời ban hành được cơ chế giải trình với xã hội, doanh nghiệp của cơ quan hải quan, cơ quan chuyên ngành với các chức danh có trách nhiệm cụ thể.

Các chuyên gia cũng đánh giá Việt Nam đã tăng cường kết nối giao thông, nhưng vận tải đa phương thức lại không bắt kịp với nhu cầu phát triển của đất nước. Các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt là khối lượng hàng hóa tăng trưởng nhanh hơn mức tăng GDP và khối lượng hàng hóa vận chuyển nhanh hơn tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay.

WB cũng chỉ ra thực trạng về năng lực, quy mô các nhà cung cấp dịch vụ logistic của Việt Nam hiện nay có tới 41% doanh nghiệp nhỏ với trình độ, năng lực cần được cải thiện và áp dụng công nghệ trong lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. 35% số lượng xe vận chuyển không tải (năm 2010) và các dịch vụ môi giới xe không tải rất kém.

Các chuyên gia WB nhìn nhận Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển các nhà dịch vụ logistics trung gian. Đồng thời khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nên giao cho Ủy ban Một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại chỉ đạo cả việc phát triển logistics và mời gọi đại diện tư nhân tham gia vào ủy ban này.

Đặc biệt, WB cũng thông báo sẽ có khoản tài trợ cho ngân sách trực tiếp nhiều năm cho các chương trình hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, logistics và một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa.

Đánh giá cao báo cáo và các khuyến nghị của WB, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam hiện nay nhằm hướng tới các tiêu chuẩn và thông lệ của khu vực, quốc tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Chính phủ, trong lĩnh vực vận tải, Việt Nam đang tập trung vào đường bộ, đường sắt theo trục Bắc - Nam, chứ chưa quan tâm tới kết nối Đông - Tây và vận tải ven biển và đề nghị: “WB nghiên cứu vấn đề này không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà gắn với cả các tác động của khu vực, quốc tế khi giải quyết vấn đề này”.

Về nguồn lực thực hiện, Chính phủ sẽ kêu gọi tư nhân tham gia hợp tác theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) ở cả việc phát triển hạ tầng và trong cả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng tình với kiến nghị của WB về việc tích hợp chức năng phát triển logistics vào Ủy ban Một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại và đề nghị WB giúp Chính phủ tham vấn về khuôn khổ, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của ủy ban này và cơ quan thường trực đủ mạnh để bao quát được cả tạo thuận lợi thương mại, logistics và một cửa quốc gia.

Phó Thủ tướng hoan nghênh WB hỗ trợ nguồn lực cho Việt Nam trong thực hiện chính sách và là hướng ưu tiên trong sử dụng ODA của Việt Nam, đồng thời giao Bộ Tài chính làm việc cụ thể hơn về thể thức, nội dung và việc sử dụng hiệu quả khoản vay này.

 

Bình luận