Quảng Ninh: Hợp nhất UB Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện

12/04/2018, 16:11

Quảng Ninh: Hợp nhất UB Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện - Việc hợp nhất một số cơ quan là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tại tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu hợp nhất một số cơ quan tại cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Ngày 11/4, Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà, có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra gồm 1 thủ trưởng và không quá 2 phó thủ trưởng. Thủ trưởng Cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện.

Việc hợp nhất này là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo baoquangninh.com.vn

Bình luận