Hơn 8,3 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế năm 2018

25/01/2019, 10:26

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt trên 8,3 tỷ USD.

Theo TTXVN

Bình luận