Hơn 10.000 cuộc đối thoại, tọa đàm phổ biến chính sách về BHXH, BHYT

13/03/2019, 11:20

Hơn 10.000 cuộc đối thoại, tọa đàm phổ biến chính sách về BHXH, BHYT - Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị công tác truyền thông BHXH khu vực phía Nam do BHXH Việt Nam tổ chức chiều 12/3, tại Lâm Đồng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị công tác truyền thông BHXH khu vực phía Nam tiến hành nội dung tổng kết công tác thông tin truyền thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019. 

Nhiều kết quả nổi bật

Với việc đổi mới hình thức báo cáo tổng kết năm 2018 bằng phóng sự, một bức tranh toàn cảnh về công tác truyền thông của toàn ngành BHXH đã được thể hiện hết sức sinh động. Dưới sự chỉ đạo toàn diện, kịp thời của lãnh đạo Ngành; sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố, nhất là sự tham mưu của Trung tâm Truyền thông.

Việc phối hợp truyền thông với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được thực hiện một cách chủ động, tích cực với hơn 10.000 các cuộc đối thoại, tọa đàm, phố biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT và thu hút được sự quan tâm của xã hội. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến tích cực; nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền đã chủ động nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Công tác phối hợp truyền thông với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được mở rộng, tiến hành thường xuyên liên tục với độ bao phủ các tin, bài phản ảnh về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp rộng khắp; nội dung, hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều chương trình thông tin được thực hiện sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của độc giả. Với hơn 30.000 tin, bài nguồn liên quan trực tiếp đến ngành BHXH đã góp phần quảng bá hình ảnh, hoạt động và các kết quả mà Ngành BHXH đạt được, qua đó tiếp tục củng cố vai trò, vị trí của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả hai chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Ngành (Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Báo BHXH; Tạp chí BHXH và hệ thống Trang Thông tin điện tử BHXH các địa phương) đã được triển khai hết sức chủ động, truyền tải đầy đủ, kịp thời, chính xác, nhiều chiều thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành liên quan.

Bên cạnh việc triển khai các hình thức truyền thông truyền thống đã từng bước thực hiện các hình thức truyền thông mới như: Video clip, audio, inforgraphics... Trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình truyền thông trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Chủ động khai thác, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung thông tin về hoạt động của Ngành; phản ánh toàn diện kết quả, mô hình và kinh nghiệm hoạt động của các lĩnh vực nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành.  

Năm 2018, Hệ thống chăm sóc khách hành (Call Center) được đưa vào hoạt động. Với mục tiêu xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, hệ thống chăm sóc khách hàng là đầu mối cung cấp và giải đáp những thắc mắc, tư vấn, hướng dẫn về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến với cơ quan BHXH; đồng thời, hỗ trợ cán bộ tại BHXH các tỉnh và BHXH quận, huyện trong việc vận hành các phần mềm nghiệp vụ; hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc chuyển dữ liệu…

Đặc biệt, thông qua các lớp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do Ngành tổ chức, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác truyền thông trong toàn hệ thống ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đánh giá cao vai trò của công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức và định hướng dư luận về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Truyền thông góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành

Với mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT, trong năm, toàn Ngành BHXH đã rà soát, bàn giao được 13,3 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,28% tổng số người lao động tham gia; giải quyết cho 119.747 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; khám, chữa bệnh BHYT trên 177,6 triệu lượt người với số chi khoảng 99 nghìn tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH tiếp tục đạt được dấu ấn quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi, đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH và được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá “thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong, ngoài nước đánh giá cao, trở thành một điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ”; tại Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng chung khối các bộ, ngành có dịch vụ công.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình làm cơ sở để cấp số định danh cho người tham gia; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 (đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến). Chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan BHXH 3 cấp trung ương, tỉnh, huyện.

Đặc biệt, năm 2018, với việc tổ chức thành công Hiệp hội An sinh xã hội các nước Đông Nam Á 35, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018 – 2019 đã nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước và ngành BHXH với bạn bè quốc tế; khẳng định BHXH Việt Nam là bạn, đối tác quan trọng của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thể giới.

Năm 2018 được đánh dấu bởi sự kiện Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách BHXH, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Với những kết quả nổi bật của toàn ngành BHXH và góp phần đưa Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đi vào cuộc sống, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh “có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của công tác truyền thông”. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác truyền thông đã được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến cơ sở.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cho rằng, công tác truyền thông đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, định hướng dư luận về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp – hai trụ cột an sinh xã hội bền vững của đất nước.

Về phía UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thường xuyên được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Cơ quan BHXH tỉnh, các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức truyền thông đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, từ đó, vận động các cấp, các ngành, nhân dân và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động truyền thông

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, năm 2019, truyền thông cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hướng mạnh về cơ sở và trực tiếp tới các nhóm đối tượng. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị bộ, ban, ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể,…

Tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông trực tiếp như: hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp,… đối với người sử dụng lao động, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các nhóm đối tượng tại cơ sở, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT và thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nhất là nhóm đối tượng lao động khu vực ngoài nhà nước, khu vực nông thôn và lao động tự do.

Tiếp tục duy trì thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và BH thất nghiệp.

Đặc biệt, phát huy hiệu quả truyền thông trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố trong việc định hướng thông tin và điều tiết phản ứng của công chúng.

Tăng cường liên kết giữa Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage chính thức của Ngành, Cổng/Trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các trang mạng xã hội (như facebook, zalo,…), tin nhắn SMS để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên tích cực tham gia truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, từ đó lan tỏa và nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong việc tổ chức, thực hiện công tác truyền thông của địa phương.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông trong toàn Ngành cũng như những đóng góp của truyền thông đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Công tác truyền thông đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách, pháp luật, từ đó, tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Để phát huy hiệu quả của công tác truyền thông năm 2019, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp vì sự hài lòng của người dân; tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo, đài ở Trung ương và các địa phương để tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông tin, truyền thông phải làm tốt công tác định hướng dư luận; tập trung nhiều hơn vào nội dung người dân quan tâm, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là những vấn đề dư luận đang quan tâm và các chính sách mới; chú trọng các hình thức truyền thông trực tiếp (tư vấn, đối thoại, tọa đàm…) tại cơ sở, nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường công tác thông tin, truyền thông hệ sinh thái Internet; chú trọng đào tạo kỹ năng truyền thông, đặc biệt là kỹ năng tổ chức và sử dụng các hình thức truyền thông mới, trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho cán bộ, cộng tác viên truyền thông từ Trung ương đến địa phương

Minh Thái - Bá Nam - Hoàng Trà

Bình luận