Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các vấn đề của dự án Luật sửa đổi

23/05/2020, 09:27

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các vấn đề của dự án Luật sửa đổi - Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 23/5, các đại biểu sẽ thảo luận trực tuyến về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ngày 23/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 23/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Dự thảo Luật sửa đổi lần này thay thế việc quản lý cư trú (thường trú, tạm trú) từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Cụ thể, quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của mỗi công dân đều được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Tiếp theo chương trình làm việc sáng 23.5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết này.

Chiều 23/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Cải thiện thủ tục hành chính; bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; hoàn thiện chính sách, pháp luật về xây dựng là 3 nhóm chính sách chính trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Dự án luật lần này cũng có một số điểm mới như rút ngắn, đơn giản hóa quy trình cấp phép xây dựng, nâng cao công tác giám sát, thanh, kiểm tra nhằm hạn chế sai phạm trong lĩnh vực xây dựng…

Theo laodong.vn

Bình luận