Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục”

19/05/2020, 15:18

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục”.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội thảo

Hội thảo nhằm khẳng định những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; những cống hiến, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời làm rõ vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với quá trình đổi mới, phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện nay.

Hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục hiện nay; đồng thời tăng cường trách nhiệm của thầy giáo, cô giáo trong việc giáo dục học sinh, sinh viên; nêu cao ý thức của học sinh, sinh viên trong học tập, làm theo những lời dạy của Bác Hồ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Bác Hồ coi giáo dục là một kế sách lâu dài, là đòn bẩy cho sự văn minh, giàu mạnh của dân tộc. Bác luôn quan tâm tới công tác giáo dục và đào tạo, coi "Giáo dục là cốt sách hàng đầu" trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong tư tưởng cũng như trong thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nội dung giáo dục không chỉ có kiến thức văn hóa mà quan trọng hàng đầu là giáo dục đạo đức, nhân cách, tình cảm, lối sống nhằm tạo ra những con người vừa có tài, vừa có đức; đồng thời, Người cũng đánh giá cao vai trò của các thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 

Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, triết lý của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; những cống hiến, đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng, phát triển nền giáo dục Việt Nam; sự vận dụng, phát triển tư tưởng, triết lý giáo dục Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, phát triển nền giáo dục Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau.

Từ những tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục, các ý kiến tại hội thảo một lần nữa khẳng định: Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, lan tỏa hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

TH

Bình luận