Vai trò của Hội Nhà báo trong điểm sáng của đời sống báo chí

22/04/2017, 15:50

Vai trò của Hội Nhà báo trong điểm sáng của đời sống báo chí - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tại Đà Lạt, sáng 22/4 tiếp tục diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 của HNBVN.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Minh Tuấn – UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; Thuận Hữu – UVTW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch HNBVN; Trần Bình Minh – UVTW Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi – UVTW Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Hà Ngọc Anh – Phó ban Dân vận Trung ương; các lãnh đạo các cục, vụ, Hội trung ương, các liên chi hội và chi hội trực thuộc Trung ương; hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, tại Hội nghị lần này các đại biểu cần tập trung nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm qua, phân tích nguyên nhân cũng như xác định giải pháp để tạo bước chuyển mạnh trong hoạt động của Hội trong năm tới; ghi nhận những ý kiến từ cơ sở để triển khai có hiệu quả Luật Báo chí năm 2016, cũng như 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến- UVTW Đảng Ủy Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã thông tin nhanh tới các đại biểu tình hình kinh tế xã hội chung của tỉnh Lâm Đồng, khẳng định kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua ngoài sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn có sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn.

Đồng thời đánh giá cao vai trò của HNBVN, đặc biệt mới đây là việc Hội đã ban hành 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Hội trong việc xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp cao cả có đủ năng lực để góp công, góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí tin tưởng rằng, những người làm báo sẽ có những nhận thức mới, quyết tâm chính trị cao để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân mong đợi. 

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Năm 2016 là một năm hoạt động hết sức sôi động và hiệu quả của các cấp Hội. Ngoài các hoạt động thường niên, lần đầu tiên Hội đã tổ chức thành công một số sự kiện lớn, quan trọng, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao, như: Hội Báo toàn quốc 2016, triển khai Luật báo chí 2016 và Ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, các hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN.

Với chủ đề trọng tâm, xuyên suốt: “Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác  xây dựng tổ chức Hội; nâng cao tránh nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2016 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của báo chí cả nước. 

Thời gian qua, các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đã tập trung cao cho công tác kiện toàn về mặt tổ chức, tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, năm 2016 vừa củng cố bộ máy, lãnh đạo các cấp Hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội. Tính đến cuối tháng 3/2017, Hội Nhà báo Việt Nam có 280 đơn vị cấp Hội trực thuộc, bao gồm: 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 18 Liên Chi hội và 199 Chi hội với gần 19,300 hội viên.

Năm 2016 thành lập mới 9 Chi hội, đổi tên 2 Chi hội, kết nạp 1.648 hội viên, tiến hành xóa tên 357 hội viên, 2 trường hợp bị khai trừ. 

Năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo định hướng của Đảng và nhà nước, bám sát tình hình trong nước và quốc tế. Trên cơ sở duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác truyền thống, năm 2016 Hội Nhà báo Việt Nam đã cử 06 đoàn thăm và trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, tham dự Hội nghị các nhà báo thế giới tại Hàn Quốc và dự họp nhóm hành động Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) tại Viên Chăn, Lào;  cuộc họp Ban giám đốc CAJ tại Indonesia. Tổ chưc đón tiếp 04 đoàn Hội Nhà báo các nước: Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cuba đến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tiếp nối truyền thống từ nhiều năm qua, công tác hoạt động từ thiện của các cấp Hội tiếp tục đạt kết quả tốt với những việc làm thiết thực. Năm 2016, công tác vận động từ thiện đạt 216,7 tỷ đồng, riêng Hội Nhà báo TP HCM đạt 100 tỷ, TP. Hà Nội trên 10 tỷ, đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ước tính 30,2 tỷ đồng, …

Bên cạnh những ưu điểm đáng ghi nhận, hoạt động cấp Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ Hội chưa cao. Một số cấp Hội chưa làm tốt vai trò tham mưu, chưa chủ động phát huy vai trò, vị thế trong chỉ đạo, điều hành hoạt động. Tình trạng hội viên – nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật còn xảy ra, ... 

Trên cơ sở đó, Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng đáp ứng yêu cầu về mọi mặt, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường Quốc tế, đặc biệt trong cộng đồng ASEAN. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 18/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 28/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội, qua đó thúc đẩy hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 120/CT-HNBVN ngày 14/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí, của các cấp Hội Nhà báo đối với sự phát triển toàn diện của xã hội. Đồng chí Phạm Văn Linh nói: Tác động của báo chí đối với xã hội là rất lớn. Chính vì thế vai trò, trách nhiệm của phóng viên, cơ quan báo chí phải thật sự nghiêm túc nếu không sẽ gây những dư luận và hậu quả khó lường đối với sự phát triển của xã hội.

Từ cấp Hội Trung ương xuống địa phương cần phải chủ động tranh thủ các cấp ủy; tích cực tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ báo chí trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời kỳ mới, xu hướng báo điện tử, mạng xã hội phát triển mạnh, Hội cần chủ động theo kịp để cùng Ban Tuyên giáo phối hợp trong việc chỉ đạo kịp thời loại bỏ những thông tin không chính xác, thiếu đạo đức.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho 2 cán bộ Hội. Đồng thời tiến hành công tác thi đua khen thưởng, tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể Hội xuất sắc và tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 156 cá nhân có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015”.

Thái Sơn 
 

Bình luận