Hội Nhà báo Nghệ An gặp mặt Hội viên thường trú và văn phòng đại diện

27/02/2019, 10:56

Hội Nhà báo Nghệ An gặp mặt Hội viên thường trú và văn phòng đại diện - Thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X và Quy chế hoạt động của BCH Hội nhà báo Việt Nam tỉnh nghệ An khóa VII, chiều 26/02, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt hội viên các báo thường trú và văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và triển khai các quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về sinh hoạt của Hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

Kỳ họp thứ 12 - Khóa VII Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nhà báo Nghệ An cùng hội viên các báo thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Quyết định 979/QĐ-HNBVN, từ ngày 01/7/2018, Ban Chấp hành Liên Chi hội, Ban Thư ký Chi hội các cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai thủ tục chuyển sinh hoạt về Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đối với những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thuộc đơn vị mình là phóng viên thường trú tại địa phương. Các cơ quan báo chí Trung ương có hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương có từ 03 hội viên thì đủ điều kiện thành lập chi hội. Các cơ quan chưa đủ điều kiện thành lập chi hội thì số hội viên là phóng viên thường trú chuyển sinh hoạt tại chi hội văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, thành phố.

Các cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của hội viên là phóng viên thường trú cac cơ quan báo chí tại địa phương về thực hiện Luật Báo chí 2016; Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 12 - Khóa VII Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, các Hội viên là phóng viên các báo thường trú và văn phòng đại điện trên địa bàn tỉnh đã phát biểu ý kiến, nêu nguyện vọng và giải pháp, kiến nghị và đề xuất đối với việc sinh hoạt của hội viên tại địa phương. Tại buổi gặp mặt các hội viên đã thống nhất thành lập Chi hội nhà báo Thường trú  trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An bao gồm 17 hội viên nhà báo.

Như Biển

Bình luận