Hội Nhà báo địa phương với Giải Báo chí quốc gia

21/06/2016, 10:12

Hội Nhà báo địa phương với Giải Báo chí quốc gia - Giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015 vừa qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã có 3 tác phẩm đoạt giải: 01 giải A: Tác phẩm “Lại thêm một món nợ” của nhóm tác giả Thanh Huyền, Lê Hằng, Mai Thanh - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. 02 giải C: Tác phẩm: “Xót lắm, SaMu...” của tác giả Ngô Nhật Lân - Báo Nghệ An. Tác phẩm: “Câu chuyện sau chiếc bình hoa” của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Trung Kỳ, Sơn Hiếu - Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

​Thực tế cho thấy, hội nhà báo địa phương tổ chức, chỉ đạo, phối hợp triển khai giải báo chí hàng năm là một việc khó, bởi không phải tất cả hội viên, nhà báo đều tích cực, tự giác hăng hái tham gia giải. một lý do đơn giản là tác phẩm gửi tham gia thì nhiều, số lượng giải hạn chế, có gửi cũng chưa chắc đoạt giải... Do đó, vai trò của hội nhà báo rất quan trọng và trực tiếp trong việc phối hợp với các cơ quan báo chí về chương trình hoạt động của mình đặc biệt lưu ý, tổ chức, phát động, đôn đốc thực hiện các giải báo chí hàng năm. hội nhà báo địa phương phải đề cao vai trò các chi hội trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan báo chí để vận động hội viên, nhà báo tham gia.

Tôi cho rằng, để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, nhà báo phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ sở; chủ động, nhạy bén tìm ra những vấn đề mà xã hội quan tâm; sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước cũng như trong việc chống tham nhũng, tiêu cực và phản ánh mọi mặt của cuộc sống. Vì thế, đòi hỏi hội nhà báo các cấp phải luôn trăn trở tìm ra nhiều cách làm mới sáng tạo để thu hút các hội viên, nhà báo có nhiều bài viết mang đậm hơi thở cuộc sống, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của xã hội, từ đó nâng cao chất lượng giải báo chí các địa phương cũng như giải báo chí quốc gia ngày càng cao hơn.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

Bình luận