Hội nghị Trung ương lần thứ 11 hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

14/10/2019, 09:02

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

TTXVN

Bình luận