Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10

10/10/2019, 14:45

Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10 - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 10/2019. Tham dự hội nghị có đại diện một số đơn vị nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng BHXH 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu cả nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện công tác thu; phát triển đối tượng; thanh tra, kiểm tra; in và chuyển phát mẫu C12-TS; tình hình cấp mã số BHXH và biến động dữ liệu hộ gia đình tháng 9/2019, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong các tháng tiếp theo.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,769 triệu người, đạt 96,5% kế hoạch giao. Con số này đã tăng 117.282 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 533,5 nghìn người. Trong đó, 5 tỉnh phát triển đối tượng tham gia nhiều nhất trong tháng 9/2019 là: Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ, Thái Bình.

Cả nước có 463.105 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 94,4% kế hoạch giao, tăng 26.017 người so với tháng 8/2019; số còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 27,6 nghìn người. 5 địa phương phát triển được số đối tượng tham gia nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Sơn La.

Trong các chỉ tiêu tính đến hết tháng 9/2019, chỉ tiêu số người tham gia BHYT đạt kết quả cao nhất với 99,99% kế hoạch giao. Cụ thể, số người tham gia BHYT là 85,158 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,9%, vượt 1,8% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg, tăng 260 nghìn người so với tháng 8/2019. Số người tham gia BHYT còn phải phát triển 3 tháng cuối năm là 1.800 người.

Để tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất theo Công văn số 341/BHXH-BT. Kết quả, từ ngày 01/9 đến 30/9/2019, tổng số đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 846 đơn vị.

Từ nay đến hết năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH hoặc tham gia chưa đủ số lao động và phải xử phạt vi phạm hành chính. Ngay trong tháng 10, Ban Thu sẽ tham mưu với BHXH Việt Nam ban hành quyết định thanh tra đột xuất đối với một số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT lớn, kéo dài, đồng thời trực tiếp xuống thanh tra tại 10 tỉnh có số nợ lớn.

Ngoài ra, quyết liệt “ra quân” thực hiện nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Công văn 3045/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Ban Thu sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động. Đặc biệt là phát triển BHXH tự nguyện đối với lao động mới nghỉ việc. Hằng tháng, báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn, kiến nghị và đề xuất các phương án xử lý. Rà soát việc thực hiện quy trình đôn đốc thu nợ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành kiến nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo BHXH một số tỉnh, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Các tỉnh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao năm 2019.

Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu biểu dương tinh thần làm việc của một số tỉnh, các chỉ tiêu của đơn vị phát triển đối tượng bắt buộc, tự nguyện. Có thể nói, năm nay là năm bản lề thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW vì vậy, nếu không làm tốt khó có thể có cơ sở để đánh giá, tổng kết, đưa ra các kiến nghị, đề xuất sửa Luật cho phù hợp. Chính vì vậy, Phó Tổng Giám đốc đề nghị, các lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố phải sát sao, quan tâm, đồng thời tiếp tục phối hợp thật tốt với Bưu điện từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu Chính phủ, BHXH Việt Nam giao.

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị, Ban Thu phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng chọn 10 đơn vị xuất sắc trong chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện trong quý 3 khen thưởng kịp thời.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thành lập Ban chỉ đạo, tăng cường công tác báo cáo với UBND tỉnh, làm sao để đưa các chỉ tiêu này trở thành một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban Thu thường xuyên đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo văn bản của BHXH Việt Nam. Trong đó quy định, mỗi tháng phải điều tra thấp nhất 20%-25% doanh nghiệp theo dữ liệu thuế và duy trì cơ chế 05 ngày báo cáo 1 lần về kết quả thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đổi mới phương pháp truyền thông để hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2019./.

 Huyền Ngọc - Thu Trà - Bá Nam

Bình luận