Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2020

21/12/2019, 17:15

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2020 - Ngày 20/12, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2020.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chính sách BHYT năm 2020.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, lãnh đạo các vụ, ban trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách BHYT 63 tỉnh, thành phố, các quận, huyện trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, Hội nghị nhằm tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản lý BHXH, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhận định, đây là những vấn đề “nóng”, phải giải quyết triệt để. Theo đó, năm 2020 nhiều thách thức trong lĩnh vực BHYT, cần có sự tập trung trí tuệ tập thể thống nhất từ Trung ương đến địa phương; sự phối hợp với các cấp các ngành để đưa ra những giải pháp triệt để thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT thời gian qua.

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cũng yêu cầu các BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế đề xuất rà soát lại thanh quyết toán một cách thận trọng trách nhiệm, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả rà soát lại.

Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố phát huy trách nhiệm, đưa ra các đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quyền cho người có thẻ BHYT khi tham gia khám chữa bệnh.  

Tại Hội nghị, Ban Thực hiện chính sách BHYT trình bày nội dung quyết toán năm 2018, trước 2018 và kết quả rà soát quyết toán theo Nghị quyết của Hội đồng quản lý BHXH; Kinh nghiệm điều hành dự toán năm 2019; Triển khai dự toán năm 2020. Theo đó, về thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2020 được phê duyệt đã tính tác động như tăng giảm đối tượng tham gia BHYT, căn cứ số ước thực hiện năm 2019, tăng giảm của đối tượng hưởng quyền lợi BHYT tính theo lương cơ sở; việc điều chỉnh giá dịch vụ tăng lên do mức lương cơ sở và chi phí quản lý được kết cấu vào giá.../.

PV

Bình luận