Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 7/2019

09/07/2019, 10:06

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 7/2019 - Ngày 08/07, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thu BHXH, BHYT tháng 07/2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT.

Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các Ban, Vụ liên quan thuộc BHXH Việt Nam cùng BHXH 63 tỉnh, thành phố ở các điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh: qua một nửa chặng đường năm 2019, việc triển khai công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển đối tượng tại các địa phương đã cơ bản đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thu, công tác phát triển BHXH bắt buộc, rà soát trả sổ BHXH... đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác này, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị có liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2019 để bám sát, quyết liệt triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, thời gian qua Ngành Bưu điện luôn đồng hành cùng Ngành BHXH để thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, nhất là trong công tác khai thác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện. Hai Ngành đã tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả trong đó việc đẩy mạnh tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp đã tạo ra những kết quả đột phá trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện so với trước đây. Thời gian tới cần tích cực hơn nữa đẩy mạnh việc thực hiện phát triển BHXH tự nguyện đạt mục tiêu đề ra.

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến 30/06, cả nước có 14,483 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,6% kế hoạch và tăng 37.293 người so với tháng 5/2019. Trong đó, có 5 địa phương phát triển được nhiều người tham gia là: Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 405.695 người, tăng 42.411 người so với tháng 5 và đạt 82,7% kế hoạch.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 171.271 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến 30/06 là 16.044 tỷ đồng, trong đó số nợ phải tính lãi là 6.618 tỷ đồng, chiếm 1,84% so với số phải thu.

Đáng chú ý, cả nước có 29.922 đơn vị nợ 3-6 tháng với số tiền 940 tỷ đồng; 13.243 đơn vị nợ 6-12 tháng với số tiền 749 tỷ đồng, tăng 3.164 đơn vị nợ và 16.187 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền 2.936 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2019, BHXH và Bưu điện các địa phương cũng tổ chức được 1.686 hội nghị tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, với 82.348 người tham gia.

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam báo cáo tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua Hội nghị tực tiếp với Bưu điện; tình hình khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tình hình thực hiện ban hành quyết định thanh tra đột xuất; đánh giá công tác in và chuyển phát thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT... (Mẫu C12-TS) và Tờ rời hằng năm (Mẫu C13-TS); đánh giá công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động; tình hình kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế... Đồng thời, một số tỉnh, thành phố khái quát những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong tổ chức, thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, thay mặt Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương nhấn mạnh, việc phát triển đối tượng; chuyển trả sổ BHXH, thẻ BHYT; công tác cập nhật cơ sở dữ liệu hộ gia đình… là trách nhiệm của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Qua thời gian phối hợp, đến nay, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện đang được thực hiện tốt. Hiện nay đã có 09 tỉnh, thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH Việt Nam giao. Dự kiến số từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 20 tỉnh, thành phố vượt chỉ tiêu trong phát triển BHXH tự nguyện. Những tỉnh, thành phố vượt chỉ tiêu trong phát triển BHXH tự nguyện, Bưu điện Việt Nam đề xuất với BHXH Việt Nam cần giao thêm chỉ tiêu phù hợp để tiếp tục thực hiện. Đối với 06 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện thấp, Bưu điện Việt Nam đã yêu cầu các tỉnh này có phương án, giải pháp đề xuất phát triển BHXH tự nguyện. Đồng thời Bưu điện Việt Nam đưa 06 tỉnh, thành phố này vào chương trình giám sát đặc biệt, cử cán bộ về hỗ trợ để hướng dẫn, cùng tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Chu Thị Lan Hương yêu cầu, Bưu điện các cấp phải làm hết trách nhiệm của mình, đặc biệt trong việc tổ chức triển khai, tổng rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện BHYT hộ gia đình đến tận phường, xã… Bưu điện các địa phương chủ động phối hợp, tăng cường trao đổi với cơ quan BHXH về những kết quả, giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thu, giảm nợ đọng và phát triển số người tham gia BHXH, BHYT trong 06 tháng đầu năm 2019.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thu, phát triển BHXH bắt buộc, giảm nợ đọng... từ nay đến cuối năm nhiệm vụ đặt ra vô cùng nặng nề và khó khăn. Do vậy, Phó Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tập trung khai thác số người tham gia BHXH bắt buộc, nhất là thông qua rà soát, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế… tâp trung nguồn lực tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt tập trung thanh tra các đơn vị chưa tham gia BHXH bắt buộc, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động; tập trung thực hiện thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên, những đơn vị nợ lớn, đơn vị có biểu hiện nợ đọng...

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố tập trung nhân lực, khẩn trưởng ban giao toàn bộ số sổ BHXH đã nhận từ cơ quan BHXH; phối hợp kịp thời với cơ quan BHXH để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động. Đối với các Bưu điện tỉnh, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, tiếp tục giao thêm chỉ tiêu phù hợp với địa phương. Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động.

Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2019./.

Minh Đức - Bá Nam - Hoàng Hùng

Bình luận