APEC cần chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng và trách nhiệm

25/02/2017, 13:15

APEC cần chứng tỏ  tính năng động, khả năng thích ứng và trách nhiệm - Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 đã kết thúc thành công và đạt được nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ phải sang) phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh dấu mốc quan trọng với vai trò chủ trì của Việt Nam trong tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC Việt Nam 2017.

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương APEC 2017, ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh tiến trình các Bộ trưởng Tài chính có vai trò quan trọng then chốt và thiết yếu đối với hợp tác APEC.

Mục tiêu mà Kế hoạch hành động Cebu đã đề ra về mục tiêu xây dựng một cộng đồng APEC gắn kết hơn, minh bạch, tự cường và kết nối hơn về tài chính, có ý nghĩa sống còn đối với thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, bao trùm, cân bằng tại khu vực.

Hội nghị đã đạt được 6 nội dung chính, cụ thể:

Thứ nhất, thảo luận và nhận thức tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực APEC để làm cơ sở xây dựng các phản ứng chính sách nhằm đối phó với những biến động của kinh tế toàn cầu;

Thứ hai, xác định được các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 để từ đó có các kế hoạch triển khai cụ thể;

Thứ ba, thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện cho 4 chủ đề ưu tiên gồm (i) Tài chính cho cơ sở hạ tầng; (ii) Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; (iii) Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và (iv) Tài chính toàn diện;

Thứ tư, thống nhất tiếp tục triển khai, rà soát Kế hoạch hành động Cebu và chiến lược đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC;

Thứ năm, nhấn mạnh hợp tác Tài chính của các thành viên APEC không chỉ là các Hội nghị, Hội thảo mà phải là các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả; và

Thứ sáu, thống nhất kế hoạch tổ chức họp Hội nghị quan chức tài chính Cao cấp dự kiến vào tháng 5 năm 2017.

Đại diện của 21 nền kinh tế thành viên và các tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị. Hội nghị cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về sự kiện này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang cũng đã tham gia và hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị được thành công.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017 diễn ra từ ngày 23-24/2/2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,

TH

Bình luận