Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương:

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XII

03/11/2016, 15:44

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XII - Ngày 3/11, tại Hà Nội,Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XII và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 9 - 14/10/2016 tại Hà Nội. Hội nghị đã họp để thảo luận, cho ý kiến về:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thương mại thế hệ mới;

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tiếp nối Hội nghị là chương trình quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” do đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trình bày.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII giúp các giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kịp thời nắm bắt những kết quả được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.

PV

Bình luận