Hội nghị Tập huấn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động VNTEEL năm 2019

29/05/2019, 08:57

Hội nghị Tập huấn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động VNTEEL năm 2019 - Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Thành phố Vũng Tàu, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động VNSTEEL năm 2019” cho các đơn vị trực thuộc, khối công ty con, công ty liên kết trong hệ thống của VNSTEEL.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu, học viên là lãnh đạo của VNSTEEL, Công đoàn VNSTEEL, cùng các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị trong hệ thống của VNSTEEL.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng giám đốc VNSTEEL cho biết: Mục đích của Hội nghị tập huấn lần này là để nâng cao nhận thức của các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của các đơn vị, qua đó chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm các quy định, quy trình an toàn, phấn đấu giảm tai nạn lao động nặng và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động chết người trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, VNSTEEL sẽ có cơ sở để xây dựng được hệ thống quản lý ATVSLĐ thật tốt, nhằm mục tiêu kiểm soát giảm thiểu tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của VNSTEEL.

Tại Hội nghị, các đại biểu, học viên tham gia tập huấn đã được các giảng viên đến từ Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật an toàn lao động, Cục kỹ thuật an toàn và môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương truyền đạt những kiến thức rất cơ bản, gắn liền với thực tế sản xuất trong công tác ATVSLĐ như: Hệ thống các chính sách pháp luật về ATVSLĐ; nghiệp vụ về công tác ATVSLĐ; Quy định về đánh giá rủi ro; Tổng quan về máy, thiết bị, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại,…

Các đại biểu, học viên tham dự Hội nghị  đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung trong công tác ATVSLĐ, cũng như đưa ra các câu hỏi thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm, những  khó khăn trong quá trình  thực hiện công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

                    Ông Đinh Quốc Thái, Phó Tổng giám đốc VNSTEEL phát biểu bế mạc Hội nghị                                                              

Kết luận Hội nghị, ông Đinh Quốc Thái, Phó Tổng giám đốc VNSTEEL đánh giá cao kết quả của Hội nghị. Ông khẳng định tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên những kiến thức đã được học bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo đông đảo người lao động đều được phổ biến và nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ. Công tác ATVSLĐ phải được triển khai phù hợp với thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn an toàn và hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc VNSTEEL cho biết, thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận đã giúp các đại biểu, học viên tham dự Hội nghị hiểu rõ hơn về thực tế quản lý ATVSLĐ trong hệ thống của VNSTEEL hiện nay. Những kiến nghị của các đại biểu, học viên về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, hay những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế sản xuất sẽ được VNSTEEL gửi đến các bên liên quan, nhằm giúp từng bước tháo gỡ để công tác ATVSLĐ của các đơn vị ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.\                                                           

Quang cảnh Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ của VNSTEEL năm 2019 là hoạt động hàng năm của VNSTEEL. Đây là chương trình rất thiết thực, vì qua đó, ngoài việc nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đây cũng là cơ hội để cho các cán bộ ATVSLĐ tại đơn vị trong hệ thống của VNSTEEL được giao lưu, học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm quản lý về ATVSLĐ.

 

P.V

Bình luận