Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9 - Khóa X

04/12/2018, 16:52

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9 - Khóa X - Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 9 - Khóa X đã tổ chức thành công tại Hà Nội, ngày 4/12. Hội nghị đánh giá hoạt động của Hội trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm có các đồng chí: Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Trong năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội đã bám sát nội dung kế hoạch công tác đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung ương Hội và các tổ chức Hội trực thuộc đã tích cực tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với báo chí. Nhiều tổ chức Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng đội ngũ phóng viên, hội viên vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và thực hiện Luật Báo chí 2016, Điều lệ Hội, 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy định đối với phóng viên thường trú tại các địa phương, Quy tắc về nhà báo tham gia mạng xã hội...

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh đến phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đây là năm Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020, để tiến tới Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào quý III năm 2020.

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá cao khi nhìn lại một năm hoạt động của trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội trong triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, các hoạt động khác của Hội cũng đã được thực hiện nề nếp và hiệu quả.

Các đại biểu cơ bản đều nhất trí với bản dự thảo báo cáo hoạt động năm 2018 và và 02 bản dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo Quy tắc đối với nhà báo – hội viên Hội Nhà báo Việt Nam khi tham gia sử dụng mạng xã hội và phương hướng năm 2019.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cũng trao đổi, đóng góp ý kiến cho Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo – hội viên Hội Nhà báo Việt Nam với những điều nên và không nên rất cụ thể, rõ ràng.

Nhiều phát biểu tại hội nghị đã đề cập các khó khăn thực tế tại địa phương của các cấp Hội, đồng thời thảo luận sôi nổi các vấn đề xung quanh việc hội viên - nhà báo tham gia sử dụng mạng xã hội... Các ý kiến phát biểu đều được Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị giải đáp và tháo gỡ ngay tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã tặng hoa và chia tay đồng chí Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X với 100% phiếu tín nhiệm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019:

- Khánh thành con đường từ quốc lộ chính đi vào khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tại xã Điềm Mặc (do Hội phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị tài trợ) trong quý I/2019;

- Triển khai chương trình, kế hoạch về công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam;

- Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019;

- Tổ chức Giải báo chí Quốc gia 2018 và Lễ trao Giải vào 21/6/2019;

- Tổ chức Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII năm 2019;

- Sửa đổi Điều lệ Giải báo chí quốc gia để phù hợp với thực tế hiện nay (qua 11 năm thực hiện Điều lệ Giải).

- Triển khai tốt công tác đối ngoại năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng trong việc tiếp tục hoàn thiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để tăng mức kinh phí cấp hàng năm cho Giải.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với  hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội.

- Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương.

- Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2019, trong đó có Giải báo chí phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, dự kiến trao giải vào quý III năm 2019 và Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác trên, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. 


Các đại biểu tham dự hội nghị bỏ phiếu bầu đồng chí: Lê Mạnh Hùng làm Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu tặng hoa và cảm ơn sự cống hiến của đồng chí Phạm Văn Linh cho Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

Bình luận