Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ có Phó Chủ tịch mới

11/10/2017, 14:11

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ có Phó Chủ tịch mới - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cử ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Ông Lê Đình Thọ vừa nhận thêm chức vụ mới

Ông Lê Đình Thọ sẽ thay ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa nghỉ hưu.

Ông Lê Đình Thọ làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ năm 2013.

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet