Học viện Báo chí và Tuyên truyền bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị

15/02/2019, 10:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị - Sáng 13/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. 8 đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp trưởng.

PGS,TS Trương Ngọc Nam phát biểu tại lễ công bố

8 đơn vị gồm: Ban Quản lý Đào tạo, Viện Báo chí, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xuất bản, Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quan hệ quốc tế .

Dự Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, các đồng chí chuyên viên của Vụ.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lưu Văn An,  PGS,TS Phạm Minh Sơn, PGS,TS Mai Đức Ngọc; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, các cán bộ, giảng viên Viện Báo chí, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xuất bản, Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sự phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quan hệ quốc tế, Ban Quản lý Đào tạo, Văn Phòng Học viện, Ban Tổ chức - Cán bộ cùng các đồng chí được bổ nhiệm.

 PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã đọc các quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng cho 8 đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo đó, từ tháng 2 năm 2019, các đồng chí: Trần Thanh Giang thôi giữ chức Chánh Văn phòng Học viện để giữ chức Trưởng ban Quản lý Đào tạo; Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Ngoại ngữ; Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Báo chí được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Báo chí; Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Quan hệ quốc tế; Lê Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Kinh tế chính trị; Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sự phạm; Hà Huy Phượng, Phó Trưởng khoa Xuất bản được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Khoa Xuất bản; Bùi Thị Kim Hậu, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Báo chí cho Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời có những chỉ đạo, định hướng và giao một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay trong thời gian tới cho các đồng chí mới được bổ nhiệm.

PGS,TS Trương Ngọc Nam mong rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ trở thành hạt nhân đoàn kết, quy tụ, gắn bó tập thể đơn vị cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ: 

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Đào tạo cho Đồng chí Trần Thanh Giang

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Ngoại Ngữ cho Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Quan hệ quốc tế cho Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Kinh tế chính trị cho Đồng chí Lê Thị Thúy

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học cho Đồng chí Bùi Thị Kim Hậu

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm cho Đồng chí Trần Thị Thu Hiền

PGS,TS Trương Ngọc Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Xuất bản cho Đồng chí Hà Huy Phượng

Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng 8 đồng chí được bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị trực thuộc Học viện

PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Viện Báo chí tặng hoa chúc mừng Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng

Khoa Ngoại ngữ tặng hoa chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga

Khoa Kinh tế chính trị tặng hoa chúc mừng Đồng chí Lê Thị Thúy

Khoa Xuất bản tặng hoa chúc mừng Đồng chí Hà Huy Phượng

Khoa Quan hệ quốc tế tặng hoa chúc mừng Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tặng hoa chúc mừng Đồng chí Bùi Thị Kim Hậu

Ban Quản lý Đào tạo tặng hoa chúc mừng Đồng chí Trần Thanh Giang

Văn Phòng Học viện tặng hoa chúc mừng Đồng chí Trần Thanh Giang

Theo AJC.EDU.VN

Bình luận