Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

31/05/2017, 08:30

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); đồng thời thiết thực triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30’, ngày 31/5/2017.

Địa điểm: Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Địa chỉ: số 381, đường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chương trình giao lưu trực tuyến tập trung vào 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Làm rõ cơ sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Chủ đề 2: Thực tiễn qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;

Chủ đề 3: Giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới.

Tham dự chương trình và trực tiếp giao lưu với bạn đọc có các vị khách mời:

- GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- GS.TS. NGƯT. Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa, Trưởng Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương;

Thông qua địa chỉ email: trangtinhochiminh@gmail.com, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 câu hỏi của bạn đọc là những người cao tuổi, nhà khoa học, đội ngũ tri thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Chương trình giao lưu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát trực tuyến trên trang chủ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ http://www.dangcongsan.vn/giao-luu-tt/id/2.html và trên Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://hochiminh.vn.

Chương trình giao lưu trực tuyến được tổ chức vào dịp này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm sáng rõ hơn khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ sau. Chương trình giao lưu trực tuyến cũng có ý nghĩa thiết thực góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Với chủ đề thứ nhất, các vị khách mời và đã trả lời rất nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến và cùng trao đổi làm rõ thêm sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, những nội dung trả lời, trao đổi của GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với tư cách là người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng những câu chuyện, những suy nghĩ, việc làm rất bình dị của Bác Hồ từ đó làm sáng rõ được tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đã có sức thuyết phục và lan tỏa rất lớn đối với bạn đọc. Qua đó đặt ra nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời tiếp tục gìn giữ, lưu truyền và khắc sâu thêm nhận thức về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, các thế hệ người Việt Nam; tiếp tục quảng bá về giá trị tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

Với chủ đề thứ hai, các vị khách mời và bạn đọc đã cùng trao đổi chỉ ra thực tiễn qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nhiều vấn đề trọng tâm, cả những việc đã làm được và chưa làm được trên nhiều lĩnh vực, bộ, ban, ngành và các địa phương.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thời gian qua cũng đã được bạn đọc quan tâm gửi câu hỏi trao đổi và muốn làm rõ. Đáng chú ý, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã phân tích và chỉ rõ những cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” dẫn tới những nguy cơ gì cho Đảng ta. Vấn đề này đã được rất nhiều bạn đọc quan tâm.

Bạn Hoàng Thanh Tú, ở Mỏ Cày, Bến Tre đã gửi câu hỏi đặt vấn đề để ngăn chặn những nguy cơ ấy, Bác Hồ đã căn dặn những điều gì để rèn luyện cán bộ, đảng viên, rèn luyện Đảng ta? Hay bạn Bùi Lan Hương ở Thái Nguyên phản ánh, tuy việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả cụ thể, nhưng trong thực tế hiện còn tồn tại không ít những bất cập, điển hình như trong công tác bổ nhiệm cán bộ là người nhà, người thân, bổ nhiệm “thần tốc” sai quy định gây nhiều bức xúc trong dư luận, đó có phải là tình trạng “suy thoái” không? và điều đó đã được Bác Hồ cảnh báo như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ email huyendcs@gmail.com đạt vấn đề chúng ta đã triển khai việc Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ chí Minh, đặc biệt là trong giới cán bộ, công chức trong rất nhiều năm. Tuy nhiên, có một thực tế rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức có những biểu hiện như “hành dân”, “khinh dân”, “coi thường dân”, vậy việc học tập của chúng ta đã đạt được kết quả như ý chưa? Cần làm gì để chấn chỉnh tình trạng này?

Hay bạn đọc có địa chỉ email danghieungan@gmail.com hỏi: Bác Hồ từng nói “Lương y như từ mẫu”, vậy cán bộ, nhân viên ngành y cần đề ra những giải pháp gì để thực hiện tốt việc nâng cao sức khỏe và giá trị sống cho nhân dân?

Hay bạn đọc có địa chỉ email lehuong77@gmail.com đặt câu hỏi: Thời gian qua, vấn đề mất dân chủ trong trường học có xu hướng gia tăng, vận dụng phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành giáo dục cần thực hiện giải pháp nào để giải quyết thực trạng này? v,v…

Các câu hỏi về vấn đề này đều đã được GS.TS. Hoàng Chí Bảo; PGS.TS. Phạm Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà; GS.TS. NGƯT. Mạch Quang Thắng trả lời đầy đủ, thuyết phục và giúp bạn đọc sáng rõ nhận thức về những vấn đề quan tâm.

Với chủ đề thứ ba, GS.TS. Hoàng Chí Bảo; GS.TS. NGƯT. Mạch Quang Thắng và PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa đã giúp bạn đọc hình dung về những giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới. Về chủ đề này, chương trình giao lưu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Đáng chú ý, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, đã tâm sự từ chính những động lực và bí quyết của bản thân trong suốt 40 năm nghiên cứu cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó trao đổi những kinh nghiệm của bản thân Giáo sư trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Riêng về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới, PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa cho biết trong Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05, Bộ Chính trị đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước đảng bộ và nhân dân địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp phải được hoàn thành đúng yêu cầu và thời gian đề ra.

Năm là, cấp ủy các cấp cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng.

          BAN BIÊN TẬP BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình luận