Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam:

Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII của Đảng

12/07/2019, 15:52

Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII của Đảng - Ngày 12/7, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nam Nguyễn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch HNBVN;  Lê Quốc Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TW HNBVN, Giám đốc Nhà Văn hóa; Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử HNBVN, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TW HNBVN; cùng  thể cán bộ nhân viên Cơ quan TW HNBVN.

Hơn 120  cán bộ công viên chức cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tham gia học tập. Ảnh: Sơn Hải

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

Theo đó, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 Khóa XII đã hoàn thành công việc đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng. Ảnh: Sơn Hải

PGS. TS Nguyễn Thành Lợi đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; Góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ theo Kế hoạch số 146-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo về nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.  

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XII gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo lộ trình thực hiện Nghị quyết.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Trong buổi chiều cùng ngày, Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Quốc Trung.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Quốc Trung. Ảnh: Nam Nguyễn

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu chúc mừng đồng chí Lê Quốc Trung. Ảnh Sơn Hải

Đồng chí Lê Quốc Trung phát biểu cảm xúc. Ảnh Sơn Hải

Thế Anh

Bình luận