Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT

20/07/2020, 10:55

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT - Trong 2 ngày (16-17/7/2020) tại Quảng Ninh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng tài liệu kỹ năng phát triển đối tượng. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng tài liệu kỹ năng phát triển đối tượng

Tham dự Hội thảo có bà Chu Thị Lan Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Cao Bằng, Sơn La, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, sau gần 05 năm tổ chức triển khai  thực hiện Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai Quy định có hiệu quả, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc; hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/03/2020 đã mở rộng và phát triển được trên 12 nghìn đại lý thu với trên 37 nghìn điểm thu và trên 52 nghìn nhân viên đại lý thu. Qua hệ thống đại lý thu công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch Thủ Tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện QĐ số 1599/QĐ-BHXH cho thấy Quy định đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi bổ sung như: Chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu; chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu chưa được chú trọng; Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung; chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Mặt khác, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật chỉ đạo, quy định bổ sung, ban hành mới như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Với chủ trương hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp nên cần xây dựng các điều kiện làm đại lý thu, nhân viên đại lý thu chặt chẽ hơn. Trong khi đó, từ trước đến nay chưa có tài liệu hay văn bản hướng dẫn cho cán bộ đi tuyên truyền, tư vấn phát triển đối tượng về các quy trình cần thực hiện, về các quy trình trong quá trình tư vấn cho đối tượng, chủ yếu các tỉnh, các đại lý, các nhân viên tự mày mò làm theo khả năng, kinh nghiệm của bản thân.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình  Liệu nêu rõ, với những lý do trên, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 1599, đồng thời xây dựng bộ tài liệu về quy trình khai thác, phát triển đối tượng để cán bộ BHXH, nhân viên đại lý thu làm cẩm nang trong quá trình thực hiện tuyên truyền, tư vấn, phát triển đối tượng.  BHXH Việt Nam đã dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo QĐ 1599/QQĐ-BHXH và Tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, các đại biểu tham dự Hội thảo chú ý tập trung lắng nghe, tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến có chất lượng tại hội thảo nhằm mục tiêu Quy định phù hợp thực tiễn, đồng thời quản lý chặt chẽ đại lý thu, nâng cao chất lượng đại lý thu, nhân viên đại lý thu. Nội dung tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT phải vận dụng và thực hiện được vào tình hình thực tế của từng địa phương nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Các đơn vị theo dõi, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện 2 Dự thảo trình Lãnh đạo Ngành ban hành để triển khai thực hiện.

Tại Hội thảo, đại diện Ban Thu đã trình bày hai dự thảo. Theo đó, dự thảo theo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT có 07 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm Đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên Đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động Đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động Đại lý thu.

Dự thảo Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện.  BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh. Quy trình tư vấn, khai thác, phát triển đối tượng như tư vấn trực tiếp cho cá nhân; tổ chức hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; chế độ thông tin báo cáo…/.

TH

Bình luận