Hỗ trợ lao động Việt Nam ở vùng dịch COVID-19 về nước

25/02/2020, 10:18

Hỗ trợ lao động Việt Nam ở vùng dịch COVID-19 về nước - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án hỗ trợ lao động Việt Nam tại các vùng dịch COVID-19 về nước.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản… về nước, cách ly và chữa bệnh; đồng thời có phương án cách ly cho lao động nước ngoài./.

Theo TTXVN

Bình luận