Hỗ trợ lao động bị thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội

25/03/2020, 07:07

Hỗ trợ lao động bị thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội - Tại cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trước mắt phải phát huy mọi nguồn lực chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh TTXVN

Sáng 24/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, đến nay, cả nước xác nhận được 9,2 triệu người có công, trong đó trên 1,3 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. 99,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương.

Về chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo, bình quân hằng năm đã giải quyết việc làm trong nước cho 1,5-1,6 triệu người và đưa trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức thấp, khoảng 2-2,2%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3,5%. Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên khoảng 574.000 người. Đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85,3 triệu người, chiếm 90% dân số…

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ qua sơ kết cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, tỉ lệ giảm nghèo nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng… Tuy nhiên, theo Thủ tướng, chính sách xã hội còn chưa được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Các chỉ tiêu về tỉ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia vẫn chưa đạt được.

Thủ tướng cũng chỉ rõ trong bối cảnh mới, chúng ta đối diện nhiều thách thức như già hóa dân số, cuộc cách mạng 4.0, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh... thì càng thấy thách thức lớn đối với lĩnh vực xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm theo Nghị quyết Trung ương 5, chính sách xã hội phải đảm bảo phát triển bao trùm, toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng phát triển con người, kiểm soát tốt hơn nữa phân hóa giàu nghèo...

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thủ tướng cho rằng, phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban chấp hành Trung ương.

Trước mắt, phát huy mọi nguồn lực chống dịch COVID-19 hiệu quả. Cùng với đó là hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Nghiên cứu một gói cứu trợ quốc gia về an sinh xã hội, thiết thực với người lao động; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đánh giá các chính sách trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất, bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế chính sách mới phù hợp; tiếp tục nâng cấp, mở rộng, thực hiện đầy đủ chính sách người có công, giải quyết tốt vấn đề tồn đọng.

Thủ tướng cũng lưu ý việc nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo hỗ trợ kịp thời người yếu thế, thiệt thòi; phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

PV

Bình luận