Hỗ trợ cấp bách một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

26/05/2020, 14:41

Hỗ trợ cấp bách một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, ngày 26/5, Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư giảm phí, lệ phí 50% với lĩnh vực xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa và đăng ký sử dụng mã số mã vạch, sở hữu công nghiệp.

Ảnh minh họa

Cụ thể, quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC nêu rõ cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

Tại Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy định cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh và hàng hoá-dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá (khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh) sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016. Ngoài ra, các đối tượng ở các khu vực khác sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng với khu vực thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Cả 3 thông tư trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26/5/2020.

Kim Dung

Bình luận