Hỗ trợ Bến Tre phòng, chống dịch bệnh thủy sản

11/08/2017, 09:50

Hỗ trợ Bến Tre phòng, chống dịch bệnh thủy sản - 80 tấn hóa chất Chlorine 65% sẽ được hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre để phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hoá chất nêu trên theo đúng quy định.

Trong vài năm gần đây, tại Bến Tre đã phát hiện một số bệnh trên tôm thường gặp như: hoại tử gan tụy cấp, phân trắng, vi bào tử trùng gây thiệt hại lớn cho nhân dân các huyện trong tỉnh Bến Tre.

PV

Bình luận