Hiện có hơn 63.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến cơ quan thuế

03/05/2020, 07:42

Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng hơn 63.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến cơ quan thuế. 

 Theo đó, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn là 18.698 tỷ đồng; trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 18.652 tỷ đồng, gia hạn đối với cá nhân là 46 tỷ đồng.

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 8/4/2020 nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Hiện có hơn 63.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến cơ quan thuế

Theo ước tính có khoảng 98% tổ chức, doanh nghiệp và gần 350 nghìn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị này đã nâng cấp ứng dụng khai thuế điện tử để tiếp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng.

Báo cáo của đợn vị này cho biết, hiện có khoảng 99,91% doanh nghiệp và khoảng trên 83.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử. 

Cơ quan thuế cũng sẽ tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế đến hết ngày 30/7/2020 trước khi có báo cáo tổng hợp.
 

Anh Tuấn

Bình luận