Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 2.175 tỷ đồng

12/11/2016, 06:48

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 2.175 tỷ đồng - Chiều 11/11, liên Bộ Tài chính - Công thương công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo, Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III (từ 1/7 - 30/9) là 1.242,136 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ Binh ổn giá trong quý III là 564,892 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương 2,771 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III (đến hết ngày 30/9): 2.175,134 tỷ đồng. Như vậy, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến ngày 30/9 tăng khá mạnh so với thời điểm 30/6. 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp có số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu lớn nhất là 1.719.965 triệu đồng;

Trước đó, vào thời điểm ngày 1/1, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 3.970,063 tỷ đồng, tại thời điểm 31/3 là 3.787,147 tỷ đồng và thời điểm 30/6 là 1.495,432 tỷ đồng./.

Cường Phạm

Bình luận