Hòa Phát cam kết phân phối hết cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

09/03/2017, 10:27

Hòa Phát cam kết phân phối hết cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu - Dự kiến quý II năm 2017, Tập đoàn Hòa Phát sẽ chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. HĐQT Hòa Phát cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hay mua không hết với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên từ khi lên sàn chứng khoán, HPG thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn thực hiện các dự án lớn để đạt mức tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Cam kết của Hội đồng quản trị Hòa Phát là sự đảm bảo cho thành công của đợt phát hành này.

Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cho biết, số tiền thu được qua đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Số lượng chào bán dự kiến là 250 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Đây là cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng và phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới).

Thời gian chào bán sẽ được ấn định chính xác sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và được UBCKNN chấp thuận. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành dựa trên giá trị sổ sách và giá thị trường.

PV

Bình luận