Hà Nội thông tin việc tích hợp Thủ tục hành chính Thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

28/05/2020, 10:45

Hà Nội thông tin việc tích hợp Thủ tục hành chính Thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử tích hợp khai thuế doanh nghiệp, cá nhân với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong thông báo phát đi nêu rõ, thực hiện Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020, ngày 29/4/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). 

Với việc tích hợp này, doanh nghiệp/cá nhân có thêm một kênh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Thuế điện tử bằng cách đăng nhập 01 lần từ Cổng DVCQG.

Ngành Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thuế từ Cổng DVCQG, doanh nghiệp/cá nhân cần đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (Chi tiết cách đăng ký tài khoản tại tài liệu đính kèm)

Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp/ cá nhân thực hiện đăng nhập vào Cổng DVCQG.

Bước tiếp theo, doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (khai và nộp) từ chức năng ‘Thanh toán trực tuyến”, chọn ‘Nộp thuế doanh nghiệp’;

Tương tự, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (khai và nộp) từ chức năng ‘Thanh toán trực tuyến”, chọn ‘Nộp thuế cá nhân/trước bạ’.

Thông báo của Cục Thuế Thành phố Hà Nội cũng lưu ý, tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG, thực hiện các dịch vụ công từ Cổng DVCQG và danh sách các TTHC đã tích hợp lên Cổng DVCQG.
 

Thảo Chi

Bình luận