Hà Nội sắp có bảng giá đất mới

23/04/2019, 03:15

Hà Nội sắp có bảng giá đất mới - Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất, áp dụng từ 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Ảnh minh họa

Trong đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị xây dựng Bảng giá đất trên cơ sở quy định của pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/5-30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra (584 xã, phường, thị trấn). Loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Được biết, trong tháng 8 và 9/2019, TP. Hà Nội sẽ xây dựng phương án giá đất và gửi dự thảo đến các tỉnh, TP giáp ranh để lấy ý kiến thống nhất; gửi các quận, huyện, thị xã góp ý trước khi gửi Hội đồng thẩm định giá đất TP thẩm định hồ sơ và trình HĐND TP phê duyệt. Bảng giá đất mới dự kiến sẽ được công bố trước 1/1/2020.

Trước đó, ngày 17/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch  Điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (gọi tắt là Bảng giá đất)./.

Tuệ Lâm

Bình luận