Hà Nội: Kiểm tra việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020

25/05/2020, 09:46

Hà Nội: Kiểm tra việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về kiểm tra thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Cụ thể, hoạt động kiểm tra diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2020, tập trung vào nội dung tổ chức các lớp học, chương trình đào tạo nghề... Qua kiểm tra, phát hiện thấy tổ chức, cá nhân nào vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ đề xuất xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, năm 2020, toàn thành phố đào tạo nghề cho 13.100 lao động nông thôn, trong đó có 8.322 người học các nghề nông nghiệp và 4.788 người học các nghề phi nông nghiệp. 

Đồng thời, hoàn thành khóa đào tạo, tại các địa phương bảo đảm giải quyết việc làm mới cho ít nhất 80% số người học hoặc họ sẽ làm nghề cũ, nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hơn 36 tỷ đồng./.

Tuệ Lâm

Bình luận