Hà Nội công khai danh sách 191 doanh nghiệp nợ thuế và phí

22/04/2019, 01:54

Hà Nội công khai danh sách 191 doanh nghiệp nợ thuế và phí - Cục Thuế TP. Hà Nội thông tin, đơn vị đã công bố danh sách 191 doanh nghiệp (DN) nợ thuế và phí đợt tháng 4/2019 với tổng số tiền nợ là hơn 3.382,7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Như vậy, trong số 191 DN công bố thông tin, có 71 DN nợ gần 24,2 tỷ đồng thuế, phí được công khai lần đầu. Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng TDC Hà Nội (MST: 0104552598), với số nợ tính đến ngày 28/2/2019 là hơn 2,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong danh sách nợ thuế, phí có 112 doanh nghiệp nợ 2.562 tỷ đồng thuế, phí đã được công khai năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018, tuy nhiên số nợ vẫn còn lớn nên Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai lại tại đợt tháng 4/2019. 

Đứng đầu danh sách nợ thuế, phí là Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/02/2019 là 360.567 triệu đồng. Tiếp theo là Công ty CP Lilama Hà Nội nợ hơn 118,5 tỷ đồng,…

Trường hợp nợ tiền thuê đất, có 2 đơn vị nợ hơn 245,5 tỷ đồng tiền thuê đất đăng công khai lần đầu, tính đến ngày 28/2/2019 là: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 - Vạn Xuân, MST: 0102787795 với số nợ là hơn 219,2 tỷ đồng, Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, MST: 0100103760 với số nợ hơn 26,3 tỷ đồng.

Trong đó, 3 đơn vị nợ hơn 6,1 tỷ đồng tiền thuê đất tính đến ngày 28/2/2019, đăng công khai lại là: Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 842, MST: 0100109145 với số nợ là hơn 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đường bộ 230, MST: 0100109184 với số nợ gần 1,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng công trình và đầu tư 120, MST: 0100109579 với số nợ hơn 1,6 tỷ đồng.

Được biết, kết quả sau khi đăng công khai, đã có 56 DN và dự án nộp hơn 8,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Tuệ Lâm

Bình luận